Dnešná doba je svojou povahou mimoriadnaprvý raz v našich dejinách sme ako druh schopní v pozitívnom i negatívnom zmysle utvárať podobu celého ľudského i prírodného sveta. Rovnako mimoriadne sú i výzvy, pred ktorými vo všetkých oblastiach stojíme v dôsledku dlhodobej absencie celostnej vízie schopnej naplniť ľudské smerovanie hlbším zmyslom. Existujúce naratívy a inštitúcie sa tvárou v tvár tejto situácii ukazujú ako stále menej účinné, a nové, ktoré by zodpovedali nárokom doby, zatiaľ ešte nevznikli alebo neboli v dostatočnej miere implementované. Kľúčovú rolu v snahe o vytvorenie nového kultúrneho príbehu ponúkajúceho hlbší a zmysluplnejší pohľad na svet, schopného spojiť všetky svieže a inšpiratívne pramene vyživujúce vyšší ľudský potenciál do podoby silného prúdu prinášajúceho pozitívnu zmenu, bude zohrávať vzdelávanie. 

Naším cieľom je podporovať vzdelávanie zamerané na celistvý rozvoj ľudskej osobnosti i na hľadanie odpovedí na veľké výzvy 21. storočia. V Bratislave pracujeme na založení novej, integrálne orientovanej strednej školy, ktorá by mohla slúžiť nielen ako inšpiratívny príklad inovácie vzdelávacieho systému “zdola”, ale aj ako zárodok spoločenstva, založeného na osobnej autenticite, integrite, empatii k svetu a úcte k životu. Pre realizáciu tohto zámeru hľadáme spolupracovníkov. 

Vyššie vzdelanie by malo viesť k tvorbe novej spoločnosti – spoločnosti bez nenávisti a zneužívania moci – ktorú tvoria kultivovaní, motivovaní a integrovaní jednotlivci inšpirovaní láskou k ľudstvu a vedení múdrosťou.

– UNESCO – Svetová deklarácia k vyššiemu vzdelávaniu pre 21. storočie

Spolu s našimi študentmi chceme kráčať k nasledovným hodnotám:

1. Spojenie s vlastnou jedinečnosťou a životným poslaním
2. Morálna odvaha, autenticita a činorodosť
3. Myšlienková sloboda a pohľad na svet ako na organickú jednotu
4. Ekologická integrita a úcta k Zemi
5. Tvorivá imaginácia a cit pre krásu
6. Spolupráca a vedomá komunikácia
7. Ľudskosť a prirodzenú skromnosť

Ak máte záujem o spoluprácu napíšte nám