Naša vízia

Súčasný vzdelávací systém je vystavaný predovšetkým na tom, čo možno zmerať. Zdôrazňuje kvantitu, výkon a individuálne napredovanie, venuje však menej pozornosti tvorivému mysleniu, kultivácii charakteru a morálnej zrelosti, emočnej inteligencii a ekologickej integrite, humoru, hravosti a podnikavosti, ako aj schopnosti spolupracovať. Všetky tieto kvality priamo podporujú vyvážený rozvoj osobnosti a ľudský život napĺňajú hlbším zmyslom.

Iniciatíva Škola pre budúcnosť je zameraná na vybudovanie základov pre nový systém vzdelávania postavený na rozvíjaní živej vnímavosti voči svetu, kultivácii citu voči ideálom dobra, pravdy a krásy a prebudení individuálnej tvorivosti. Práve prítomnosť týchto kvalít totiž človeku umožňuje na svet nazerať stále sviežim spôsobom, odhaľovať jemné súvislosti, no predovšetkým, premieňať nové, plodné myšlienky na skutočnosť. 

Chceme prispieť k formovaniu odvážnych vizionárov, spojených so zdrojom vlastnej kreativity i so svetom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom  dnešnej doby. Spoločne so študentmi, rodičmi a učiteľmi chceme vytvárať všestranne podnetné vzdelávacie prostredie, ktoré integráciou poznania, praktických zručností a vedomých postojov vedie mladého človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému. 

Často sa hovorí, že vzdelanie a tréning sú kľúčmi k budúcnosti. Je to naozaj tak, no kľúč je možné otočiť dvoma smermi. Otočte ho jedným smerom a zamknete prístup k vlastným vnútorným zdrojom i k vnútorným zdrojom vašich študentov. Otočte ho druhým smerom a tieto zdroje uvoľníte a ľudí prinavrátite im samým. Na to, aby sme mohli naplniť náš skutočný potenciál v našich organizáciách, v našich školách a v našich komunitách sa o sebe samých musíme naučiť premýšľať novým spôsobom a novým spôsobom musíme i konať. Musíme sa naučiť byť tvoriví.

– Sir Ken Robinson

Členovia

Xénia Činčurová
učiteľka, líderka iniciatívy

Vlado Lobotka
filozof a historik

Artur Takács
manažér

Štefan Zolcer
filozof

Barbora Pálešová
nezisková pracovníčka