Naša vízia

Súčasný vzdelávací systém je vystavaný predovšetkým na tom, čo možno zmerať. Zdôrazňuje kvantitu, výkon a individuálne napredovanie, venuje však menej pozornosti tvorivému mysleniu, kultivácii charakteru a morálnej zrelosti, emocionálnej inteligencii a ekologickej integrite, humoru, hravosti a podnikavosti, ako aj schopnosti spolupracovať. Všetky tieto kvality priamo podporujú vyvážený rozvoj osobnosti a ľudský život napĺňajú hlbším zmyslom.

Iniciatíva Škola pre budúcnosť je zameraná na vybudovanie základov pre nový systém vzdelávania postavený na rozvíjaní vnímavosti voči svetu, kultivácii citu voči ideálom dobra, pravdy a krásy a prebudení individuálnej tvorivosti. Práve prítomnosť týchto kvalít totiž človeku umožňuje na svet nazerať stále sviežim spôsobom, odhaľovať jemné súvislosti, no predovšetkým, premieňať nové, plodné myšlienky na skutočnosť. 

Chceme prispieť k formovaniu odvážnych vizionárov, spojených so zdrojom vlastnej kreativity i so svetom, ktorí toto jemné vnútorné puto dokážu zhmotňovať do podoby nového systému hodnôt a spoločenských štruktúr zodpovedajúcich nárokom  dnešnej doby. Spoločne so študentmi, rodičmi a učiteľmi chceme vytvárať všestranne podnetné vzdelávacie prostredie, ktoré integráciou poznania, praktických zručností a vedomých postojov vedie mladého človeka k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu vzťahu k okolitému svetu i k sebe samému. 

Často sa hovorí, že vzdelanie a tréning sú kľúčmi k budúcnosti. Je to naozaj tak, no kľúč je možné otočiť dvoma smermi. Otočte ho jedným smerom a zamknete prístup k vlastným vnútorným zdrojom i k vnútorným zdrojom vašich študentov. Otočte ho druhým smerom a tieto zdroje uvoľníte a ľudí prinavrátite im samým. Na to, aby sme mohli naplniť náš skutočný potenciál v našich organizáciách, v našich školách a v našich komunitách sa o sebe samých musíme naučiť premýšľať novým spôsobom a novým spôsobom musíme i konať. Musíme sa naučiť byť tvoriví.

– Sir Ken Robinson

Členovia

Xénia Činčurová
učiteľka, líderka iniciatívy

Vlado Lobotka
filozof a historik

Artur Takács
manažér

Štefan Zolcer
filozof

Barbora Pálešová
nezisková pracovníčka