Veríme, že študenti i učitelia môžu plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál iba v prípade že prostredie, v ktorom pôsobia, pružne reaguje na ich potreby a oni ho môžu slobodne vytvárať.

K spolupráci pozývame všetkých ideovo a hodnotovo rezonujúcich pedagógov a odborníkov na vzdelávanie, ktorí by sa chceli stať členmi nášho tímu. Prizývame tiež spriaznené organizácie a jednotlivcov so záujmom o spojenie síl pri realizácii projektov orientovaných na inovatívne vzdelávanie.

Napíšte nám

Škola pre budúcnosť

Škola pre budúcnosť, o.z.
IČO: 52 033 392

Kontaktné údaje

Tel.: +421 908 234 239
E-mail: info@skolaprebuducnost.sk

Screenshot 2019-06-27 at 16.05.23